Игри

Информация за страница Димово

Град Димово е център на община от 1888 година със съставни села: Костичовци, Бела, Дълго поле, Острокапци и Кладоруб. Димово датира като селище от 1878 година. През 1864 година по тези места са се заселили черкези, които се изслеват след руско-турската война ( 1877-1878 ), когато румънският отряд, освободил Видин преминава през града. На мястото на изселените черкези се заселват бежанци от Одринска Тракия, които преименуват черкезкото Османие на Бързица. Едновременно с тракииците от близките балкански села, по поречието на река Арчар, се заселват няколко фамилии, които създават второ селище със същото име. След няколко месеца двете селища се обединяват в едно с ново име – Бързици. На 9 април 1880 година Княз Александър Батенберг преименува село Бързици в село Александрово. Това се случва, защото самият княз е преминал през селото на път от Видин към София и е бил добре посрещнат и нагостен от местните първенци. От 29 януари 1963 година село Александрово има ново име – село Валйково в чест на починалия наскоро писател Теодор Влайков. Самият мотив за промяна на името е, че са съществували още няколко села със същото име и са ставали обърквания на пощенските пратки. След протест на обществеността до Народното събрание и до Министерския съвет, от 27 март 1936 година селото е преименувано на Княз Александрово. С това име селото просъществува до 13 юли 1951 година, когато е преименувано на село Димово в чест на първият партизанин и първи командир на партизанския отряд „Георги Бенковски” -  Живко Еленков Пуев ( Димо ). През 1971 година Димово става център на селищна система, включваща и бившите общини Извор, гара Орешец, Ружинци, Дреновец и Горно Белотинци (  сега е в област Монтана ).

            В сегашния си вид община Димово е съставна част от Видинска област, Североизточен планов регион с обща площ 402,866 квадратни метра, което е около 13,3 % от територията на областта. Общината граничи с шест други общини – Белоградчик, Ружинци, Чупрене, Маркеш и Видин, и община Лом от област Монтана. Самата община Димово има роля на естествен център на Северозападна Бълагария. През град Димово преминава международен път Е – 79, а на 30 километра от града се намира фериботната връзка Видин – Калафат и КПП Връшка чука, а на 50 километра се намира КПП – Брегово. През територията на община Димово преминава железопътната линия Видин – София – Видин с обща дължина 38 километра. Също така общината има излаз на речно пристанище на река Дунав при село Арчар.  Димово попада в умерено континентална климатична област. Димово е селски район, който е силно зависим от земеделието и животновъдството, като източник на заетост и доходи. Подходящите климатични условия и плодородните почви, благоприятстват развитието на хлебно и фуражно производство, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство, овцевъдство и говедовъдство.
Над половината от обработваемата земя е заета от зърнени култури, предимно пшеница, ечемик и царевица. Утвърденото зърнопроизводство е напълно адаптирано към природно климатичните и почвени условия, характерни за общината, които са благоприятни за получаване на сравнително добри добиви.
Развитието на сектора на малките и средни предприятия в общината следва от близо общите тенденции на развитие на частния сектор в страната по отношение на размера, отрасловата специализация, източниците на стартов капитал, резултатите от дейността, пречките за растеж и развитие. Малкият бизнес има значителен дял в общинската икономика в сферата на обслужването. Над 90% от магазините за хранителни стоки и стоки за бита са на едноличните фирми. Средният бизнес е ограничен главно в обработката на земята или в производството на селскостопанска продукция. Тези фирми са и основните арендатори на земеделска земя на територията на общината. На територията на община Димово има ресурси за организиране на отдих на населението, възможности за развитие на екотуризма, като инструмент за опазване на околната среда, културният и спортен туризъм.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етикети:   Градове , Видин , България , Белоградчик
eXTReMe Tracker